Gratis nieuw gidsje

Informatie over pinetum ’Ter Borgh’

Het pinetum ‘Ter Borgh' ligt tussen de dorpen Anloo en Eext temidden van in de jaren 1922-1930 aangeplant bos, hoofdzakelijk bestaande uit lariks, fijnspar, grove den en beuk, met lanen van voornamelijk Amerikaanse eik en afgewisseld met vennen en heidevelden. In 1953 werd door particulieren het pinetum gesticht. Van de circa 400 coniferen op het terrein zijn de eerste in 1954 aangeplant.

Het is thans een aantrekkelijk park waarin men langs wandelpaden kan genieten van de grote verscheidenheid in kleur en vorm van de diverse coniferen.

Het pinetum is in een stichting ondergebracht. Het beheer wordt door particulieren gevoerd. De geldmiddelen van de stichting zijn onvoldoende voor een goed onderhoud. Vandaar dat wij aan bezoekers vragen een kleine bijdrage te leveren. Indien u er voor voelt ons werk te steunen, dan verzoeken wij u om uw bijdrage over te maken op de onder vermelde rekening.

Aan allen die voor het eerst een bijdrage sturen, zal gratis een gidsje worden toegezonden dat een omschrijving geeft van de aanwezige coniferen met hun Nederlandse en wetenschappelijke namen. Het gidsje bevat ook een genummerde collectielijst en een kaart waarmee men de coniferen in het terrein kunt opzoeken.

Het bestuur hoopt dat u van het prachtige park zult genieten en uw kennis zult verrijken met de vele soorten die in verschillende groottes en kleuren in het park voorkomen.

U bent uitgenodigd om een wandeling in het pinetum te maken (honden aan de lijn.)

Stichting Pinetum ‘Ter Borgh'
Bank: Rabobank Annen rek.nr. NL03RABO0302906363
Postadres: Doornakkers 38, 9467 PR Anloo


E-mail